Telefonnr.: 97224343 / 51779190   |   FRI fragt fra 400 DKK inkl. moms.

0 produkt(er)
Din indkøbskurv er tom.

0

Flere visninger

Additiv Benzin Injector Cleaner 250 ml EST

Varenummer: 19890

Pris: 69,95 kr

Special Price Inkl. moms 59,95 kr Ekskl. moms 47,96 kr Ekskl. moms 47,96 kr

Køb flere og spar:
Antal Pris pr. stk Pris ekskl. moms Spar
1 59,95 kr 55,96 kr -
2 50,00 kr 40,00 kr 17%
Fragtfri over 400,- inkl. moms
ELLER
Detaljer
Akut hjælp til ujævn motorgang Rengør dyser Kun én behandling fjerner alle aflejringer fra injector systemet Anvend for hver 5000 KM.

Sikkerhedsinformation Risiko Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette, solventnaphtha (råolie), tung aromatisk Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Produktet indeholder stoffer der kan give kemisk lungebetændelse ved indtagelse. lungebetændelse kan vise sig efter adskillige timers forløb. Produktet indeholder stoffer som anses for, eller er bevist, kræftfremkaldende. Sikkerhed Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå udledning til miljøet. VED INDTAGELSE / VED KONTAKT MED ØJNENE / VED KONTAKT MED HUDEN I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. YDERLIGERE INFORMATION Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Yderligere information

Brand Basta

text

text